.

Prista Trafo

Описание и Приложение

Трансформаторното масло Prista® Trafo e минерално масло, което се произвежда от дълбоко рафинирана фракция от нафтенов тип нефт. Маслото не съдържа антиокислителна добавка и депресатор за подобряване на температурата на течливост. 
Използва се като изолираща и топлоотвеждаща среда в трансформатори, превключватели, стъпални регулатори и други електрически съоръжения. 

Предимства

   •   Много висока окислителна способност
   •   Отлични нискотемпературни свойства
   •   Отлични диелекрични свойства 
   •   Официално одобрено от Siеmens