.

Prista Trafo A

Описание и Приложение

Трансформаторното масло Prista® Trafo A e минерално масло, което се произвежда от дълбоко рафинирана фракция от нафтенов тип нефт и фенолен тип антиоксилителна добавка. Маслото не съдържа депресатор за подобряване на температурата на течливост. 
Използва се като изолираща и топлоотвеждаща среда в трансформатори, превключватели, стъпални регулатори и други електрически съоръжения. 

Предимства

   •   Отлична топлопроводност и висока електроизолационна способност 
   •   Много висока окислителна способност
   •   Отлични нискотемпературни свойства 
   •   Отлични диелекрични свойства 
   •   Официално одобрено от Siеmens