.

Prista Marine CM

Описание и Приложение

Prista® Marine CM 50/70 е корабно масло, формулирано и произведено с нова, съвременна присадка, която осигурява перфектно поведение на продукта във всички традиционни бавнооборотни кръстоглави дизелови корабни двигатели. Пакета успешно е преминал изпитания в корабни двигатели Bolnes, Wartsila и MAN B&W.
Prista® Marine CM 50/70 е цилиндрово масло, предназначено за лубрикаторно смазване на цилиндрите на бавнооборотни кръстоглави дизелови двигатели с висока мощност и работещи с тежки остатъчни горива.

Предимства

   •   по-ниска степен на износване на цилиндровите втулки спрямо традиционните масла
   •   чистота на двигателя
   •   защита от износване на буталните пръстени 
   •   защита от корозия на лагерите
   •   ниска склонност към пенообразуване