.

Prista AN

Описание и Приложение

Индустриалните масла PRISTA® AN се произвеждат от специално подбрани висококачествени селективно и хидрорафинирани нафтенови, парафино-нафтенови базови фракции
Индустриалните масла PRISTA® AN са предназначени за смазване на леко натоварени възли в машини и инсталации с проточни и циркулационни системи.
Подходящи за използване в системи, работещи при налягане дo 15 МPa и температури в обема до  80°С.

Предимства

   •   ниско съдържание на ароматни
   •   не са корозионно активни
   •   ниско съдържание на сяра