.

Prista Circulating Oil

Описание и Приложение

Циркулационните масла PRISTA®  са най-високо качество минерални масла с висока стабилност на окисление предназначени за смазване на валцоващи станове. Произвеждат се с многофункционален пакет присадки и висококачествени, дълбоко рафинирани базови масла с естествени антиокислителни свойства и отлична водоотделителна, и въздухоотделитена способност, което спомага за бързото отделяне на водата и въздуха, попадащи в маслото в процес на експлоатация и 
Циркулационните масла  PRISTA® са предназначени за смазване на масло потопени плъзгащи и търкалящи се лагери на висооборотни прътови валцоващи машини, съоръжения за производство на профилни изделия, прокатни станове и машини за изделия за стоманени листи и изделия от цветни метали. Маслата успешно могат да се използват и в циркулационни системи на машини за производство на хартия и други  индустриални приложения. 

Предимства

   •   Надеждно смазване
   •   Адекватна защита от ръжда и корозия на черни и цветни метали и техни сплави
   •   Бързо водоотделяне  
   •   Висока окислителна стабилност