.

Prista Paper Machine

Описание и Приложение

PRISTA® Paper Machine Oils се произвеждат с многофункционален пакет присадки и дълбоко рафинирани базови масла, притежаващи отлична окислителна стабилност и корозионна защита, и отлична водоотделителна и въздухоотделитена способност, което спомага за бързото отделяне на водата и въздуха , попадащи в маслото в процес на експлоатация.  
PRISTA® Paper Machine Oils са предназначени за смазване на леко натоварени червячни зъбни предавки в циркулационните системи на машини за производство на хартия, зъбни механизми и помпи в индустриални приложения. 

Предимства

   •   Надеждната защита от натоварване и износване 
   •   Адекватна защита от ръжда и корозия на черни и цветни метали и техни сплави
   •   Бързо водоотделяне  
   •   Висока окислителна стабилност 
   •   Ниска степен на пенообразуване