.

Prista® STOU

Описание и Приложение

Супер универсалните тракторни масла Prista® STOU са уникални продукти, които се произвеждат от специално подбрани висококачествени, селективно и хидрорафинирани синтетични базови фракции и сложно формулиран пакет от присадки, придаващ на готовия продукт така характерните за универсалните тракторни масла комплексни свойства. 
Уникалният характер на маслата Prista® STOU се дължи на техните разнообразни и широкоспектърни смазочни свойства.  Тези масла са проектирани за смазване на двигателя, скоростната кутия, диференциала, мокрите спирачки, съединителите и хидравличните системи на съвременните селскостопански трактори и машини.  
Маслата Prista® STOU се препоръчват и за някои нетранспортни средства, използвани в строителната механизация. 

Предимства

   •   гарантират много добра чистота на двигателя
   •   отлични противоизносни и противозадирни характеристики
   •   изключителна стабилност против окисление и термична деструкция
   •   много добра съвместимост с уплътнителните материали, използвани във всички части на съоръженията
   •   отлични антипенни свойства, които предпазват картера от преливане и предотвратяват кавитация в помпата
   •   специални фрикционни характеристики, които осигуряват прогресивна, ефективна и тиха работа на спирачните системи и съединителите
   •   намалява асортимента на използваните масла и предотвратява грешки при смазването на отделните възли