.

Prista® UTTO

Описание и Приложение

Универсалното тракторно трансмисионно масло Prista® UTTO се произвежда от подбрани висококачествени, селективно и хидрорафинирани базови фракции и специално разработен пакет присадки, осигуряващ изискванията за смазване на скоростната кутия, диференциала, мокрите спирачки и хидравликата.
Prista® UTTO е предназначено за смазване на скоростната кутия, диференциала, мокрите спирачки и хидравличната система на съвременните селскостопански трактори и друга техника. Препоръчва се и за последните модели трактори и извън магистрална техника.  Маслото е специално разработено, за да удовлетворява изискванията за механичната деструкция, поставени в спецификация M 1143 на Massey Ferguson. 

Предимства

   •   много добри противоизносни и противозадирни свойства
   •   отлични стабилност против окисление и термична деструкция
   •   много добра съвместимост с уплътнителните материали
   •   гарантирана защита от корозия и ръжда
   •   минимален шум в мокрите спирачки
   •   добра течливост при ниски температури, която допринася за бърза циркулация на маслото при студено стартиране
   •   много добри антипенни свойства