.

Prista MHP 40A

Описание и Приложение

Prista® MHP 40A е минерално, оцветено в червено масло, предназначено за използване в хидродинамични предавки на пътно-строителни и подемно-транспортни машини, изискващи масло, отговарящо на изискванията на спецификация Type A Suffix A на General Motors. 

Предимства

   •   отлична защита против износване на хидродинамичните предавки
   •   отлична термична и окислителна стабилност, осигуряваща отсъствие на утайки и отлагания при дълъг експлоатационен период
   •   много добри нискотемпературни свойства, осигуряващи лесно пускане и добри работни характеристики при много ниски температури
   •   много добра съвместимост с уплътнителните материали