.

Prista Emulsol B

Описание и Приложение

Prista® Emulsol B представлява маслен концентрат, който при смесване с вода образува млечно бяла емулсия. Произвежда се от дълбоко рафинирани парафино-нафтенови масла и пакет от присадки, който осигурява много добри смазочни свойства и стабилност на емулсията и надеждна защита на обработващите инструменти и обработваните детайли от корозия, износване и бактериално заразяване на емулсията. 
Prista® Emulsol B е биостабилна смазочно-охлаждащa течност, която се използва под формата на 5%-нa водна емулсия за обработка на черни метали чрез рязане (стружкоотнемане): струговане, фрезоване, свредловане, шлифоване, резбонарязване, протегляне и зъбонарязване. Не е подходящ за обработка на цветни метали.

Предимства

   •   осигурява оптимално охлаждане и смазване на режещите инструменти
   •   образува стабилни емулсии с вода с различна твърдост 
   •   не съдържа хлор, нитрити, феноли и вторични амини