.

Приста Ойл Холдинг е лицензиран производител  на определени продукти с марката «Texaco» и е оторизиран дистрибутор на Шеврон за България, Казахстан, Киргизстан, Румъния, Словакия, Сърбия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украйна, Унгария, Чехия. Приста Ойл притежава правата за използване на търговските марки Texaco, Delo и Havoline за реклама, промотиране и маркетинг активности, a също така  правото да използва лицензираната технология на Шеврон за производство на смазочни материали в завода на Приста Ойл България.

Вижте продуктите Texaco® тук: