.

Често задавани въпроси / Спирачната течност

Какво представлява спирачнaта течност?

Спирачната течност е  специална хидравлична течност, която намира приложение в спирачните системи. Масовите спирачни течности са на синтетична основа с инхибитори на корозия.

Къде се използват спирачните течности?

Употребяват се в хидравличните спирачни системи на леките и лекотоварни автомобили – за предаване на сила към спирачните механизми. Също така намират приложение и в хидравличните системи на съединителите. Използват се и в спирачните системи на мотоциклетите.

Какви са техническите изисквания към спирачните течности?

По време на работа в спирачната система се получава голямо количество топлина – загряване, поради което е необходимо спирачната течност да има висока точка на кипене, за да може да функционира ефективно (суха и мокра точка на кипене). Течността не трябва да замръзва при отрицателни температури на околната среда.  Тези изисквания елиминират възможността за използване на спирачни течности на водна основа.

Какви са свойства трябва да притежава спирачната течност?

- Висока температура на кипене;
- Подходящ вискозитет и добра нискотемпературна течливост;
- Устойчивост срещу стареене;
- Широк температурен интервал на работа и малка изпаряемост;
- Отлична съвместимост с уплътнителните материали.

Класификации и спецификации. Какво означават тези съкращения?

Основните свойства на спирачните течности са регламентирани от спецификациите:
SAE J1702, J1703, J1704
ISO 4925 Class X; X=3,4….. 
FMVSS №116 – Федерален стандарт за безопасност на моторните превозни средства на САЩ;
JIS K2233 Class X; X=3,4 – Японски индустриален стандарт;
ATE-DOT X; X=3,4,5.1– Стандарт за експлоатационни приложения;

По-стари спецификации:
- SAE 70 R 1и 3; SAE J70C; SAE J 1703 А до F и SAE J 1703 Jan.’80, Nov.’83 и Oct.’85.

Какво означава DOT?

DOT се е наложило като нарицателно име за спирачна течност. Абревиатурата може да се разчете така:Department Оf Transport – Департамент по транспорта на САЩ (DOT).

Какви са различните DOT?

Спирачната течност съществува в няколко форми, стандартизирани от Департамент по транспорта на САЩ.
- Различаваме DOT 3, 4 и 5.1
- Може да се срещне и DOT 5, която е с различен химичен състав от по-горните. Последната практически не се използва в конвенционалните превозни средства.

Състав на спирачните течности?

DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1, са на полиетилен гликолова основа и се различават от DOT 5, който е силиконова основа.
Спирачните течности DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 са хигроскопични и абсорбират водата и влагата от атмосферата. Поглъщането на водата влошава характеристиките на спирачната течност и драстично намалява точката на кипене. (една от причините за смяна).

Какви други особености има при тези течности?

Флуидите на основа гликоли са:
- Два пъти по-малко сгъстяващи се отколкото силиконовите флуиди, дори когато има нагряване; 
- По-малката сгъстяемост на флуида води до по-добра работа на системата, както и увеличава усещането на педала за твърдост.
Съхранение: Гликолите са хигроскопични и абсорбират водата от атмосферата което води до:
- Понижаване на температурата на кипене на спирачната течност
- Отслабва хидравличната ефективност.

Съдържанието на вода води до повишаване на вискозитета при ниски температури и увеличаване на корозионната активност.

DOT 5 - каква е разликата?

DOT 5 e силиконова течност, несъвместима с останалите течности на база полиетилен гликол. Основната разлика  се състои в това, че тази силиконова течност не абсорбира влагата.

Спирачна течност – Предимства от смяната

Смяната на спирачната течност осигурява нормална и сигурна работа на  спирачната система. От друга страна, редовната подмяната  удължава живота на спирачните компоненти.

ВАЖНО за спирачната течност:
Тези течности са токсични и огнеопасни и при работа с тях трябва да са взети необходимите мерки за безопасност; 
Не трябва да се сипват в хидропневматичните системи на автомобилите (там се използват други продукти – напр. LHM и т.н);
Съдовете за съхранение на спирачна течност трябва да са абсолютно чисти и винаги херметично затворени, за да не попада влага от въздуха.
Съставките на спирачната течност оказват силно корозионно въздействие на автомобилната боя, лак и хромирани детайли и това трябва да се вземе в предвид при работа с този продукт

Смесими ли са различните типове спирачни течности?

- Позволява се смесване на DOT 3 и DOT 4
- DOT 3 и DOT 4 може да се смесват и със спирачни течности от типа DOT 5.1;
- DOT 5 (на силиконова основа) НЕ МОЖЕ да се смесва със спирачни течности от друг тип

С каква течност да долея?

Доливането може да се извърши със всяка търговска марка, стига да са спазени техническите изисквания. По-ниско експлоатационно ниво  може да се замени с по-високо такова (напр. DOT 3 да се замени с DOT 4).

В автомобил зареден с DOT 5, не трябва да се долива спирачна течност от тип  DOT 3, 4 и 5.1

Сменя ли се тази течност или се долива?

Доливането не може да компенсира необратимите промени настъпили в следствие на стареенето на течността. Понижава се точката на кипене. Химичния състав се променя. Корозионните инхибитори отслабват своето действие.

Как да разбера дали е за смяна?

В специализираните сервизи има възможност да се диагностицира с тестери. Ако няма данни кога и дали е сменяна тази течност, последното трябва да се извърши незабавно или да се провери системата.

Защо да търся продуктите на Prista и ТЕХАСО?

- Гарантиран произход и качество;
- Масово разпространени в търговската мрежа;
- Стандартизирани продукти;
- Професионален подход в брандираните ни автоцентрове в цялата страна.

Пробег и интервали за смяна?

Препоръчителния срок за смяна е две години!