.

Често задавани въпроси / Трансмисионни масла

Какво представлява трансмисионното масло?

Трансмисионното масло представлява смес от базово масло и присадки с много добри противоизносни и противозадирни свойства, както и добра термоокислителна стабилност.

Какви функции изпълнява трансмисионното масло?

Основна функция на трансмисионното масло е да смазва хипоидни зъбни предавки в механични и автоматични предавателни кутии на леки и товарни автомобили. 

Какви са основните типове трансмисионни масла според приложението им?

Различаваме 2 основни типа:
- Масла за ръчни трансмисии и диференциали. Наричат се още MTF (Manual Transmission Fluid);
- Масла за автоматични трансмисии- така наречените ATF (Automatic Transmission Fluid).

Какви са основните типове добавки в трансмисионното масло?

Противоизносни,  противозадирни и ЕР (Extreme Pressure) добавки –Това са активни вещества,  които не допускат непосредствен метален контакт между триещите се повърхности и намaляват триенето; 
Депресаторни добавки – понижават температурата на замръзване и подобряват вискозитетно-температурните свойства на маслата при ниски температури (течливостта);
Антикорозионни и антиокислителни – подобряват устойчивост срещу окисление. Както е известно продуктите на окислението причиняват корозия на металите; 

Какъв е цвета на трансмисионните масла за автоматични скоростни кутии?

Всички масла за автоматични трансмисии са с цвят различен от този на маслата за ръчни трансмисии. Най-често са оцветени в червено.

Как се класифицират MTF трансмисионните масла?

Експлоатационните характеристики на трансмисионните масла се дефинират чрез класификацията на API. А вискозитетните характеристики от SAE J 306.

Какви са API експлоатационните групи при МTF маслата?

За означение се използва GL(Gear Lubricant), разделени на 6 експлоатационни групи съответно: от GL-1 дo GL-6, като само 2 от тях са действащи в момента.
GL-1, GL-2, GL-3 и GL-6 – ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА.

GL-4 – ДЕЙСТВАЩА. С нея се означава типа работни характеристики на зъбните предавки в ръчните трансмисии, работещи при изключително тежки скорости на приплъзване, и по-конкретно винтозъбните/спиралозъбните конусни предавки и хипоидни предавки при умерено тежки условия на работа в леки автомобили и други автомобилен-тип съоръжения, работещи в условията на високи обороти/нисък въртящ момент и ниски обороти/висок въртящ момент;
GL-5 – ДЕЙСТВАЩА. С нея се означава типа работни характеристики на зъбни предавки, предимно хипоидни, в леки и друг тип автомобили, работещи в условията на високи обороти/шокови товари,  високи обороти/високи въртящи моменти и ниски обороти/високи въртящи моменти. Предназначена  за тежконатоварени скоростни кутии. Използва се с противоизносни и противозадирни ЕР добавки;
MT-1 – ДЕЙСТВАЩА. Използва се за масла, предназначени за тежко-натоварени ръчни трансмисии, изискващи добра термична стабилност, устойчивост на високи циклични температури и по-добра съвместимост с медните сплави отколкото останали API категории. Обикновено се използва за несинхронизираните ръчни трансмисии в тежкотоварни камиони и автобуси.

Каквo представлява вискозитетната класификация по SAE J 306?

Вискозитетната класификация SAE J 306 разделя трансмисионните масла на вискозитетни класове в зависимост кинематичния им вискозитет. Различаваме летни и зимни класове, както и такива с целогодишно предназначение - всесезонни.

Как се класифицират ATF маслата?

За ATF продуктите няма въведени вискозитетни или експлоатационни класификации. За техните характеристики и приложение се съди от спецификациите на производителите на автоматични трансмисии (ОЕМ).

Кои са най-масово разпространени ОЕМ спецификации за ATF масла?

Най-масово разпространени и придобили сериозна популярност в практиката са спецификациите наGeneral Motors (DEXRON) и на Ford Motor Company (MERCON). Освен тях и други производители на автоматични трансмисии са наложили свои собствени спецификации за ATF маслата.


General Motors - DEXRON
 

 

- TASA - 1957
- DEXRON II D - 1981
- DEXRON II E - 1991
- DEXRON III G - 1997
- DEXRON III H - 2003
- DEXRON VI - 2005

 

Течностите от ниво Dexron II (D,E) могат да се заменят с тези от по-високо ниво Dexron III. Обратното е НЕЖЕЛАТЕЛНО!!!


FORD MOTOR COMPANY - MERCON
 

 

- ESW M2C 33F/G (G Oil) - 1967
- ESP M2C 138-CJ (CJ Oil) - 1975
- ESP M2C 166 H (H Oil) - 1981
- MERCON WSP M2C 185 A - 1987
- MERCON V - 1996
- MERCON SP - 2005
- MERCON LV (Low viscozity) - 2008

 

 

Маслата по спецификации Ford M2C33 -F и -G (G oil) от една страна, и всички останали спецификации на Ford не трябва да се смесват

 

Други ОЕМ  спецификации:

 

Allison C-4

Caterpillar TO-4

Chrysler Mopar ATF +4

MAN type 339.X

Mercedes-Benz 236.X

Voith H55.63.35.XX

Voith H55.63.36.XX

VW part No.

       ZF TE-ML XXZ